22nd Multi Power Anniversary

Published by Admin on

มัลติพาวเวอร์ครบรอบ 22 ปี (ก่อตั้งวันที่ 1 พ.ค. 2535)

          ผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค และบริโภคพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชราหญิงจำนวน 120 คน ที่บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์  ณ ซอยร่วมสุข อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557 เวลา 10.00-12.30 น.

         พร้อมกันนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ เมจิกโกลด์ทำความสะอาดพื้นและอาคารสำนักงานให้แก่มูลนิธิ โอกาสนี้บริษัทมัลติพาวเวอร์ได้มอบ ทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่พนักงาน ช่างและคนงาน รวม 13 ทุนนับเป็นกิจกรรมมอบทุนการศึกษาที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3