ราคาเสาเข็มเจาะ

ราคาเสาเข็มเจาะ เมจิกไพล์

ชนิดมาตรฐาน (MP)

ขนาดเสาเข็ม/จำนวน

1-4 ต้น

5-14 ต้น

15 ต้นขึ้นไป

เฉพาะค่าแรง

1. MP 35 X 19-21 ม.

6 DB 12 มม. ยาว 20 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.

17,500

16,500

16,500

6,300

6 DB 12 มม. ยาว 10 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.

16,000

15,500

15,500

6,300

ค่าดำเนินการ

30,000

20,000

ค่าขนดิน

1200

1200

1000

2. MP 50 X 19-21 ม.

6 DB 16 มม. ยาว 20 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.

 29,000

 28,000

28,000

 7,200

6 DB 16 มม. ยาว 10 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.

 26,500

25,500

25,500

  7,200

ค่าดำเนินการ

30,000

20,000

ค่าขนดิน

 2,000

2,000

1,800

3. MP 60 X 19-21 ม.

8 DB 16 มม. ยาว 20 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.

 38,000

36,500

 36,500

 9,100

8 DB 16 มม. ยาว 10 ม.

RB 6 มม. @ 0.20 ม.

 35,500

34,000

34,000

  9,100

ค่าดำเนินการ

 40,000

30,000

ค่าขนดิน

 2,500

2,500

2,000

หมายเหตุ

1.*กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จชนิดทนซัลเฟต (เหมาะสำหรับอาคารทุกชนิดในกทม. และปริมณฑล) (Magic Pile)

MP35 เพิ่มต้นละ 500 บาท , MP50 เพิ่มต้นละ 900 บาทMP60 เพิ่มต้นละ 1,300 บาท

2.ราคาแนะนำทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ราคาแนะนำดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

4.ใช้เหล็ก มอก. นน.เต็ม โรงใหญ่ และใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค

5.กรณีเปลี่ยนแปลงสเปค ราคาเพิ่ม ลด ตามวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป

6.ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความสะดวกในการขนย้ายเครื่องมือเข้าออกโครงการ

7.หากท่านสนใจใช้บริการกรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายดูสถานที่เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้อง

Updated on:11/05/2557

ติดต่อขอคำปรึกษาได้ ที่นี่ หรือ Line id: skmpe