เกี่ยวกับเรา

เสาเข็มเจาะ-3

          นับเป็นความภูมิใจ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท 1 พ.ค.2535 บริษัท มัลติพาวเวอร์ ฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาปนิก วิศวกรชั้นนำ และเจ้าของโครงการเกรดเอ ที่มั่นใจในคุณภาพของเสาเข็ม ระบบแห้ง( Dry Process )ได้รับการบอกต่อ ถึงคุณภาพเสาเข็ม ชื่อเสียงของบริษัท มัลติพาวเวอร์ฯ สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากบริษัท มีหลักมาตรฐานคุณภาพสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

ปรัชญาบริษัท

      มัลติพาวเวอร์ ให้ความสำคัญ กับพนักงาน ทีมช่าง และลูกค้าโดยยึดหลัก การทำงานเป็นทีม แบบสร้างสรรค์ภายใต้ สโลแกนว่า    “ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนา”    โดยมีปรัชญาสำคัญ คือ    “ขยันพัฒนา ซื่อสัตย์เป็นนิจ ทำงานดี มีคุณธรรม นำเรื่องวินัย ไว้วางใจได้”

      การทำงานภายใต้พื้นฐานแนวคิด และปรัชญาดังกล่าวตั้งแต่เปิดดำเนินกิจการ พ.ศ.2535 เป็นหลักประกันอย่างดียิ่ง สำหรับคุณภาพของเสาเข็ม และบริการอย่างดีเยี่ยม ทำให้ลูกค้าของมัลติพาวเวอร์ กล้าบอกต่อถึงคุณภาพ และแนะนำลูกค้าใหม่ ๆ สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทรักษา มาตรฐานคุณภาพและบริการตลอดไป

เสาเข็มเจาะ ชนิดทนซัลเฟต แห่งแรกในประเทศไทย เสาเข็ม pile เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะเเบบเเห้ง รับทำเสาเข็ม

ทำไมต้องใช้เสาเข็มเจาะ Magic Pile?

      จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อม ดินเหนียวกรุงเทพ : ที่มาของสารคลอไรด์ และซัลเฟต
จากข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในเนื้อดินบริเวณ กทม. และปริมณฑล ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคอนกรีตสำหรับเสาเข็มเจาะ
สารคลอไรด์และซัลเฟตจะพบปะปนในปริมาณสูงในชั้นดินหนากว่า 40 เมตร เป็นที่ราบลุ่มภาคกลางที่มีชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่
มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดพายุฝนและความชื้นจากอ่าวไทยราวเดือนพ.ค.-ต.ค.ทุกปี  ปริมาณฝน 1.000 มล. / ปี

ปัญหาที่เกิดขึ้นหากใช้คอนกรีตธรรมดา

1. ซัลเฟต จะเป็นตัวทำลายคอนกรีตทำให้เกิด CaSO4 (ยิบซั่ม) ซึ่งไม่มีคุณสมบัติประสาน

2. คลอไรด์ จะเป็นตัวกัดกร่อนเหล็ก ทำให้เหล็กเป็นสนิมเมื่อปัญหา 1 + 2 ก็เป็น Twin Action ที่ทำลายเสาเข็มเจาะโดยตรง ซึ่งเป็นโครงสร้างในส่วนของฐานรากที่สำคัญที่สุดแล้วจะเกิดอะไร กับโครงสร้างอื่น ๆ ของอาคาร คงไม่ต้องอธิบายถึง

สำหรับการผลิตเสาเข็มเจาะในชั้นดิน เขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีสารคลอไรด์ และซัลเฟตปะปนอยู่

1. High Strength Concrete เหมือนเสาเข็มตอก (ราคาแพงมาก)

2. ออกแบบคอนกรีตสูตรใหม่ : ใช้ Pozzolana ผสมเพื่อทำปฏิกิริยากับCa (OH) 2 เป็นการช่วยลดปริมาณของ Ca (COH) 2 ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับ SO4 เกิดเป็น Gypsum
มหันตภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างเสาเข็ม ทำให้บริษัทมัลติพาวเวอร์ฯตัดสินใจเลือกใช้คอนกรีตที่เหมาะสม

แนะนำให้ลูกค้าใช้เสาเข็มเจาะ Magic Pile ชนิดทนซัลเฟต ดังนี้

      ม.ค.51 – ต.ค. 51 ช่วยเลือกโซนที่ใกล้ชายฝั่งทะเลก่อน เช่น บริเวณ ถ.พระราม 2 บริเวณ ถ.บางนา – ตราด บริเวณ ถ.สุขุมวิทสายเก่า

     พฤศจิกายนเป็นต้นไป แนะนำให้ใช้ทุกโซนใน กรุงเทพและปริมลฑล

ปัจจัยหลักที่การก่อสร้างอาคารทันสมัยในปัจจุบันเลือกใช้เสาเข็มเจาะ

1. ข้อบังคับของ กทม.และเทศบัญญัติ กำหนดให้การก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งห่างจากอาคาร เดิมไม่เกิน 50 เมตร

2. ไม่ทำให้ฐานราก และโครงสร้าง ของอาคารข้างเคียง ได้รับความเสียหาย

3. สามารถทำได้ในที่แคบ ซึ่งรถบรรทุกเสาเข็มตอก เข้าไม่ได้

4. เลือกความยาว และขนาดได้ ตามการออกแบบการรับน้ำหนักบรรทุก

5. เสาเข็มไม่แตกร้าว เหมือนเข็มตอก ในขณะดำเนินการก่อสร้าง

6. สามารถตรวจสอบสภาพชั้นดิน ต่างๆ ได้ ตามสภาพที่ แท้จริงของหลุมเจาะ

7. ไม่ต้องออกแบบรับแรงดัด เนื่องจากการขนย้าย หรือรับแรงกระแทก เนื่องจากการตอกโดยปั้นจั่น

8. สามารถควบคุม คุณภาพของเสาเข็มได้ที่หน่วยงาน

9. ก่อสร้างแล้วเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน เนื่องจากการทำงานปลอดภัย และไม่สร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียง

10. เสาเข็มเป็นงานรากฐานที่สำคัญที่สุดของการก่อสร้างอาคาร ซึ่งควรให้ความสำคัญ และพิถีพิถันเป็นพิเศษ

11. เมจิกไพล์เป็นเสาเข็มเจาะทนซัลเฟตซึ่งออกแบบให้ทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์ และซัลเฟตใต้ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพงานรากฐานของอาคอารให้สูงขึ้น

12. มัลติพาวเวอร์ เป็นบริษัทแรกที่ผลิตเสาเข็มเจาะเมจิกไพล์ ชนิดทนซัลเฟตบริษัทแรกในประเทศไทย